Categorieën
Nieuws

Staatsloterij ontvangt voor verjaardag oud lot

De Staatsloterij heeft eind juli een uniek cadeau voor de verjaardag gekregen. Een inwoner uit Zaandam beschikte namelijk over een Staatslot uit 1809 en heeft dit lot aan het bedrijf aangeboden. Maar er kwamen meer loten uit andere hoeken, want de Staatsloterij ontving naar aanleiding van dit gebaar nog meer loten van voor het jaartal 1900.

Eerste trekkingslot
Overigens gaat de zoektocht naar een lot in 1726 van de eerste trekking nog altijd voort. Selier liet als woordvoerder weten dat het enorm leuk is dat er allerlei oude Staatsloten worden aangeboden, die in sommige gevallen al meer dan anderhalve eeuw door mensen bewaard zijn en zelfs op een ereplekje in huis hebben gehangen. Deze loten worden door de Staatsloterij graag in ontvangst genomen en de hoop blijft, dat er ooit een lot uit het jaar van oprichting in 1726 tevoorschijn komt. Het oudste lot waar de Staatsloterij de beschikking over heeft komt ui het jaar 1753. De 85-jarige man uit Zaandam heeft het aan de Staatsloterij geschonken lot zelf ontvangen van zijn vader. Het lot beschikte zelfs nog over een handgeschreven tekst van ‘negentig gulden’. Het vermoeden bestaat dat deze prijs op het lot is gevallen, maar dat is nu niet meer na te gaan.