Categorieën
Nieuws

Kans op winnen in de Staatsloterij

In 1848 is de Staatsloterij ontstaan, waarna de loterij in Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij werd ondergebracht in het jaar 1992. Elke maand krijgen mensen weer de gelegenheid om een lot te kopen om daarmee veel geld te winnen. De kans dat een persoon een prijs wint van meer dan 1.000 euro is volgens de officiële berekening een kans van één op tienduizend. Dat betekent dat dus maar een klein aantal van de mensen met loten een grote prijs zal winnen. Wordt er dan wel eerlijk spel gespeeld door de Staatsloterij?

Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
De loterij bestaat al sinds 1848, maar de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij is pas officieel ontstaan in 1992. De Staatsloterij is in Nederland de grootste loterij en behaalde jaren geleden in 2006 al een omzet van meer 737 miljoen euro. Van de opbrengst wordt er gemiddeld ruim 65 procent weer uitgekeerd inclusief de kansspelbelasting. Dat is de informatie zoals deze voorkomt uit de boekhouding van de Staatsloterij. De praktijk laat namelijk andere gegevens zien, want de Staatsloterij heeft tot en met het jaar 2007 hoofdprijzen als uitgekeerd aangemerkt terwijl in werkelijkheid de prijzen op niet verkochte loten gevallen bleken te zijn. De kans op het winnen van een grote geldprijs blijft één op de tienduizend, waardoor voor slechts een aantal lotenbezitters een grote prijs is weggelegd.

Elke maand weer vindt er een trekking plaats en worden er loten verkocht, maar kan er echt wel veel gewonnen worden?

Gegarandeerde prijzen
Het nieuwe deelnemersreglement van de Staatsloterij is in 2008 vastgesteld en na een lange periode is er dan eindelijk transparantie gekomen in de uitgekeerde prijzen. De prijzen werden voor 2008 namelijk niet gegarandeerd uitgekeerd. In die zin dat er ook loten met de trekking meededen niet dus niet verkocht waren. Er zijn dus in het verleden hoofdprijzen gevallen op loten die niet verkocht bleken te zijn. De prijzen werden echter wel in de cijfers meegenomen als zijnde uitgekeerd.

Voorbeeld
Staatsloterij maakt elke maand 18 miljoen loten
Staatsloterij verkoopt elke maand 3 miljoen loten

In dat geval zijn er dus vijftien miljoen loten die niet verkocht zijn, maar tot 2008 wel in de trekking werden meegenomen. In de boekhouding werd de prijs op een niet verkocht lot wel opgenomen als zijnde uitgekeerd. In de periode tot 2008 hebben dan ook vele hoofdprijzen ten onrechte het predicaat gevallen meegekregen. De vraag die daarop volgt, is natuurlijk waar al het geld dan gebleven is van de gevallen prijzen op niet verkochte loten. Uiteindelijk is na een onderzoek gebleken dat de Staatsloterij tot en met 2007 onvoldoende transparant en duidelijk is geweest over de prijzen en daarom is er sinds 2008 ook een nieuw deelnemersreglement opgesteld.

Er wordt met een of meerdere loten meegedaan aan de trekking van de Staatsloterij, waarbij de hoofdprijs is gegarandeerd. Uitzondering daarop is de jackpot, die niet gegarandeerd elke maand zal allen. Deze garantie is uitsluitend van toepassing is op de hogere prijzen boven de 5.000 euro.

Uitkeringspercentage
Het uitkeringspercentage van de Staatsloterij ligt volgens de loterij op een gemiddelde van 65,4%. Dat betekent dat van elke opbrengst van 100 euro er gemiddeld weer 65,40 euro wordt uitgekeerd in de vorm van prijzengeld.

Bovenstaande cijfers zijn gestoeld op basis van het gegeven dat de niet-uitgekeerde rijzen wel als uitgekeerd in de boekhouding is opgenomen. In de praktijk zal er dus sprake zijn van een lager uitkeringspercentage voor 2008. Vanaf dat jaar vallen de grotere prijzen namelijk gegarandeerd, maar de jackpot en kleine prijzen niet.

Kans op winnen
De officiële kans op winnen bedraagt 1 op de 10.000 en dan gaat het om de kans meer dan 1.000 euro te winnen. Het winnen van een echt grote prijs in de Staatsloterij is voor weinig mensen weggelegd en de kans is dan ook zeer klein dat de jackpot gewonnen wordt. De tijd dat er ook op niet verkochte loten grote prijzen konden vallen, is in elk geval voorbij en in dat opzicht is de Staatsloterij dan ook meer transparant geworden.